Streifenmaus Streifenmaus
2. Foto: Gudrun Borsdorff

Streifenmaus
On Top of the Rod