Fez
Foto: Alte Wilde Korkmännchen

Virabhadresana I