Ein buntes Trio: Tadasana
Fotos: Gudrun Borsdorff

Ein buntes Trio: Tadasana