Weihnachts-Yogi: Vrksasana
Foto: Bianca vom Flanieren

Weihnachts-Yogi: Vrksasana