Karfreitag
Foto: Sabine Fuchs

Karfreitag
On Top of the Rod