Street-Yogi: Parsvottanasana Street-Yogi: Parsvottanasana
2. Foto: Gudrun Borsdorff

Street-Yogi: Parsvottanasana (2012 und 2020)